Lidmaatschappen

Op mijn LinkedIn pagina geef ik de groepen aan waar ik allemaal lid van ben. Soms actief, soms minder actief lid.

Nederlandse Bachvereniging. Als inwoner van Naarden ben ik destijds  direct lid geworden van de Nederlandse Bachvereniging. Jaarlijks bezochten we met een vaste ploeg de Matthäus Passion en genoten dan na bij ons thuis met een gezamenlijke maaltijd. Door ieder jaar te gaan groeit de Matthäus in mijn beleving: telkens blijken er nieuwe passages te zijn of zijn de uitvoeringen verschillend en (weer) ontroerend. En naast de Matthäus zijn er natuurlijk nog vele andere uitvoeringen van deze prachtige culturele vereniging.

INSEAD Alumni Association. Dit is de overkoepelende vereniging van afgestudeerden van INSEAD Business School, of het nu van het MBA programma is of van een van de grote management programma's.

INSEAD Non Executive Directors (INNED). Deze subgroep van alumni leden van INSEAD richt zich op het verder professionaliseren van toezicht in Nederland. Ik zat in het bestuur van INNED. De activiteiten die INNED ontplooit richten zich op onderwijs om toezichthouder te kunnen worden en om de visie van INNED uit te dragen. (zie http://inned.insead.nl)

D66. Na mijn periode bij de Algemene Rekenkamer ben ik lid geworden van D66, de partij die ik overigens al decennia met een stem steun. Mijn zorg over wat er in Nederland gebeurt op het vlak van besturing van onze samenleving, wil ik o.a. door het lidmaatschap tot uitdrukking brengen.

Roofvogelwerkgroep Walcheren. Al sinds jaar en dag heb ik een grote liefde voor roofvogels. Dat maakte dat ik mij  in het verleden heb aangesloten bij de Roofvogelwerkgroep 't Gooi. Deze werkgroep maakt onderdeel uit van een netwerk van vogelaars die nauwkeurig bijhouden hoeveel vogels van welke soort in onze omgeving leven. Thans ben ik lid van de tegenhanger op Walcheren en vertegenwoordig ik Zeeland in de ledenraad van de Vogelvereniging SOVON.

Reünist USC (1972). Mijn studententijd was betrekkelijk kort maar ik heb wel genoten van wat het leven daar allemaal met zich meebracht. Een overblijfsel uit die tijd is mijn lidmaatschap van de Reünistenvereniging van het Utrechts Studenten Corps.

Alumni Vereniging UU/Helios. Deze vereniging gaat verder dan alleen maar terugkijken en heeft een levendig en inhoudelijk hedendaags programma. Ook is de faciliteit van de Faculty Club Helios in Utrecht een buitengewoon plezierige bijkomstigheid.

Ridderschap van Zeeland. Van betrekkelijk jonge datum (alhoewel de naam anders doet vermoeden) is dit een op historische gronden gebaseerd gezelschap voor de gezelligheid van hen die Zeeland een goed hart toe dragen en familiaire banden hebben dan wel hadden met deze provincie.